144 ~ The world is like an ocean ~

إنما الدنيا فناء ليس لى الدنيا ثبوت إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا و حوت و لقد يكفيك منها أيها الطالب قوت و لعمري عن قليل كل من فيها يموت فاغتنم وقتك فيها قبل ما فيها يفوت قل بخير تجتنيه أو تحل بالسكوت Verily the world is finite The world does not last. The world is … Continue reading 144 ~ The world is like an ocean ~